Bekliuciu

Apie programą

Jau dešimtmetį pavežėjimo ir palydėjimo paslaugas teikiančio „Socialinis taksi“ darbuotojai ir kelionių asistentai vis dažniau sulaukdavo klausimų dėl galimos pagalbos ieškant darbo žmonėms su negalia – taip dienos šviesą išvydo programa „Be kliučių“. „Socialinis taksi“ pagalba įgyvendinamoje programoje pagalbos sulaukti gali ne tik darbo ieškantys neįgalieji, bet ir juos įdarbinti norinčios įmonės ar organizacijos.

Įdarbinimo programa „Be kliūčių“ skirta įsidarbinti siekiantiems žmonėms su negalia ir juos įdarbinti norintiems darbdaviams. Pasitelkiant inovatyvius sprendimus palengvinama darbo paieška, padedama pritaikyti darbinę aplinką ir skatinama žmonių su negalia integracija į atvirą darbo rinką. 

Pagrindinis programos tikslas – po „Be kliučių“ vėliava suburti vieningą bendruomenę, kurios nariai galės sulaukti visokeriopos specialistų pagalbos.

Prisijunk prie „Be kliučių“ bendruomenės ir TU!

Vizija

Darbo rinka, kuri yra atvira kiekvienam negalią turinčiam asmeniui.

Misija

Bendradarbiaujant su partneriais, verslais ir visuomene didinti žmonių turinčių negalią dalyvavimą darbo rinkoje, teikti pagalbą darbdaviams ir klientams kiekviename įdarbinimo etape.

Vertybės

  • Skatinimas ir palaikymas. Padedame klientams iš naujo įvertinti savo karjeros tikslus ir galimybes, lydime juos viso įsidarbinimo proceso metu.
  • Edukacija. Dalinamės žiniomis ir patarimais apie žmonių su negalia įsidarbinimo galimybes, o darbdaviams padedame paruošti pritaikytą darbinę ir emocinę aplinką.
  • Galimybių kūrimas. Suteikiame galimybes žmogui su negalia įsidarbinti ar įmonėms lengviau jį atrasti ir įdarbinti.
  • Bendruomenė. Kviečiame visus norinčius juridinius ir fizinius asmenis prisijungti prie socialiai atsakingų bendraminčių rato.
  • Įgalinimas. Mažiname visuomenės atskirtį: padedame žmonėms su negalia tapti savarankiškesniais, mėgautis kasdieniais gyvenimo malonumais ir jaustis pilnaverčiais visuomenės nariais.
  • Atvirumas. Realybę gražiname ne žodžiais, o veiksmais, nes tik drąsiai kalbėdami apie visuomenės problemas galėsime padėti jas išspręsti.

Vykdomi projektai

„Be kliūčių“ yra dalis Alternatyvių Investicijų Detektoriaus (AID) projekto. Šį projektą įgyvendina Europos Socialinio Fondo Agentūros (ESFA) su pagrindiniu tikslu plėtojant socialinės integracijos paslaugas, didinti socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką ir atskirtį patiriančių asmenų galimybes aktyviai dalyvauti bendruomenėje ir darbo rinkoje.

Komanda

Liutauras Vičkačka

Vadovas

Sukaupęs šešerių metų darbo patirtį socialinės politikos lauke. Dirbęs LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro patarėju, grupės vadovu. Besispecializuojantis skurdo ir socialinės atskirties mažinimo srityse, kuria ir plėtoja žmonių su negalia mobilumo programas Lietuvoje. 

Gabija Švarplienė

Įmonių konsultantė

Padeda įmonėms didinti socialinę integraciją per dėmesį darbuotojams su negalia ir tolerantiškos aplinkos kūrimą.

Normantė Balčiūnaitė

Karjeros konsultantė

Žmonėms su negalia padeda atrasti savo kelią darbo rinkoje per informacijos teikimą, konsultavimą ir karjeros patarimus.

Skip to content