Bekliuciu

Subsidijos

Įdarbinimas arba naujos darbo vietos kūrimas subsidijuojant. Prie neįgaliųjų nedarbo ir socialinės atskirties mažinimo prisidėti pasirengę darbdaviai gali pasinaudoti valstybės teikiama parama negalią turinčių žmonių įdarbinimui. Darbdaviams, įdarbinantiems asmenis su negalia, yra taikomos įvairios lengvatos, susijusios su darbo užmokesčio ar jo dalies ir darbo vietos steigimo išlaidų kompensavimu.

Darbo vietos pritaikymas. Šią priemonę siūloma taikyti bedarbių įdarbinimui ar darbo vietos išlaikymui, taip pat – subsidijuoti darbo priemonių, darbuotojo aplinkos, gamybinių ir poilsio patalpų pritaikymą.

Skip to content