Bekliuciu

Ieškantiems darbo

Programos „Be kliūčių“ darbuotojai žmonėms su negalia padeda priimti svarbius su jų karjera susijusius sprendimus, teikia informaciją apie rinkoje esančias darbo vietas, profesinės kvalifikacijos kėlimo galimybes. Konsultantai taip pat padeda tvarkyti įsidarbinimo dokumentus, suprasti darbo sutarties sąlygas bei darbdavio vidaus tvarkos taisykles ir supažindina su naujoje darbovietėje laukiančiomis darbo funkcijomis. Prireikus gali teikti lydimąją pagalbą įsidarbinus, padeda spręsti problemas, dėl kurių asmuo turintis negalią galėtų prarasti darbo vietą. „Be kliūčių“ specialistai klientus konsultuoja jų teisių darbovietėje klausimais ir tarpininkauja iškilus nesutarimams dėl darbo sąlygų.

Jeigu ir tau reikalinga pagalba įsidarbinant, užpildyk anketą ir mes susisieksime.

PAGALBA IEŠKANTIEMS DARBO

Darbo paieškos konsultacijos. Darbingo amžiaus negalią turintiems asmenims teikiamos konsultacijos karjeros klausimais: pagalba vertinant asmeninius gebėjimus ir poreikius, individualių planų karjeros paieška ar naujos profesijos įgijimo plano sudarymas. Šios konsultacijos padės ne tik įsidarbinti ir patobulinti ar atnaujinti profesinius įgūdžius, bet ir pažinti save, savo stipriąsias puses, vertybes bei gebėjimus.

Klientams suteikiama galimybė tiesiogiai bendrauti su atviroje darbo rinkoje esančiais ir draugiškai nusiteikusiais darbdaviais, kurie pasiruošę ne tik priimti negalią turinčius darbuotojus, bet ir jiems pritaikyti darbo vietą pagal individualius jų poreikius.

Negalios problemų identifikavimo konsultacijos. Teikiami praktiniai patarimai, pagalba minčių lyderystės ir bendravimo įgūdžiams tobulinti. Parama pritaikoma pagal individualius kiekvieno asmens poreikius, grįžtamojo ryšio pagalba identifikuojamos ir koreguojamos esamos sistemos savybės.

Tinkama įranga darbo vietoje. Parengiami tinkami darbo įrangos parametrai, sukuriama laisvam judėjimui skirta erdvė, suteikiama regos, lytėjimo ir klausos ar kitus poreikius tenkinanti įranga.

Tinkama darbo aplinka. Rūpinamasi visų elementų, kurie gali turėti įtakos gerovės jausmui darbo vietoje, darbo santykiams, efektyvumui ir sveikatai, užtikrinimu. 

Konsultacijų eiga

Pirma konsultacija

Susipažįstama su klientu, aptariama jo darbo patirtis, išsilavinimas, darbingumo lygis, motyvacija ir darbo paieškos lūkesčiai.

Antra konsultacija

Dėmesys telkiamas į asmeninių savybių atpažinimą, motyvacijos susigrąžinimą, profesinių ir bendrųjų įgūdžių atnaujinimą ir darbo paiešką. Analizuojamas galimos darbo vietos pritaikymo ir pagalbos įsiliejant į kolektyvą poreikis. 

Trečia konsultacija

Sudaromas asmeninis darbo vietos paieškos planas, sprendžiamos paieškos procese kylančios problemos. 

Tolimesnės konsultacijos

Sprendžiamos įsidarbinimo procese ar jau dirbant atsirandančios problemos. Teikiamas palaikymas žmogui jau dirbant.

Skip to content